Grupy zorganizowane

Szanowni Klienci z uwagi na szeroką ofertę oraz znaczną ilość miejsc noclegowych, zapraszamy do naszego Ośrodka grupy zorganizowane, dla których przewidujemy w 2015 roku następujące przywileje i rabaty.

Rabaty dla grup zorganizowanych:

  • dla grup poniżej 20 osób – 5 % rabatu
  • dla grup powyżej 20 osób – 10 % rabatu
  • dla grup zorganizowanych powyżej 40 osób – 10 % rabatu od wszystkich usług oraz pobyt gratis dla kierowcy (z zastrzeżeniem – pobytu w pokoju o standardzie niższym i brakiem zabiegów przy turnusach rehabilitacyjnych)
  • dla grup zorganizowanych powyżej 50 osób – 10 % rabatu od wszystkich usług oraz pobyt gratis dla organizatora i kierowcy (z zastrzeżeniem – pobytu w pokoju o standardzie niższym i brakiem zabiegów przy turnusach rehabilitacyjnych)

Uwaga !

  • rabaty z różnych tytułów nie podlegają zsumowaniu!
  • powyższe przywileje i rabaty nie dotyczą podmiotów gospodarczych (Firm), z którymi DW  „Rzemieślnik” posiada podpisaną umowę o współpracy